Egzamin eksternistyczny ZASP – co i jak?

Zacznijmy od początku.

Co oznacza ZASP?

Jest to skrót dla Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji z siedzibą w Warszawie. Więcej na stronie: https://www.zasp.pl/

Dla kogo jest Egzamin Eksternistyczny ZASP?

Dla osób, które z różnych powodów nie studiowały aktorstwa i nie otrzymały dyplomu ukończenia państwowej wyższej szkoły artystycznej.

Kto go przeprowadza?

Komisja egzaminacyjna powołana przez Zarząd ZASP składająca się z „wybitnych praktyków, pedagogów i teoretyków teatru”.

Kiedy jest organizowany?

Zwyczajowo egzamin eksternistyczny dla aktorów dramatu jest przeprowadzany co dwa lata. Na 6 miesięcy wcześniej jest ogłaszana dokładna data egzaminu. Zgłoszenie chęci udziału wraz z potrzebną dokumentacją należy dokonać na 3 miesiące przed datą egzaminu. Najbliższy egzamin odbędzie się 18, 19, 20 listopada 2017 r.. Zatem należy się zgłosić do 18 sierpnia, na 3 miesiące przed.

Jaki jest koszt egzaminu?

200 zł – opłata manipulacyjna, nie podlegająca zwrotowi, wliczana na poczet opłaty za egzamin

1000 zł – płatne po zakwalifikowaniu do udziału w egzaminie, przed 1. etapem

1600 zł – płatne przed 2. etapem, co najmniej miesiąc przed egzaminem

w sumie: 2800 zł

1000 zł – koszt egzaminu poprawkowego części teoretycznej, płatne co najmniej 10 dni przed egzaminem

W podaniu jednym z konieczny załączników jest potwierdzenie dowodu wpłaty całości opłaty, czyli 2800 zł. Możliwość zatem podzielenie opłaty na raty jak powyżej należy omówić z organizatorem egzaminu: tel. 600 818 329, 22 696 79 10.

Ograniczenia?

Do egzaminu może podejść jedynie 60 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki, które trzeba spełnić, żeby podejść do egzaminu eksternistycznego?

 • ukończony 22 rok życia,
 • minimum 3 lata stażu aktorskiego: praca w teatrze, filmie lub telewizji LUB wyraźny dorobek zawodowy – min. 2 role pierwszoplanowe lub min. 3 znaczące role drugoplanowe LUB min. 3 lata w studium aktorskim przy teatrze/prywatnej szkole aktorskiej (zaświadczenie ukończenia studiów),
 • minimum średnie wykształcenie (matura).

Z czego składa się egzamin?

etap 1 – recenzja roli w obecnie granym spektaklu teatralnym lub znacząca rola filmowa/serialowa na nośniki elektronicznym dokonana przez eksperta z ZASP

etap 2 – egzamin praktyczny 

Oceniana jest: emisja głosu, dykcja, muzykalność, interpretacja tekstu i roli, osobowość aktorska-kreatywność, świadomość ruchu i gestu scenicznego kandydata.

etap 3 – egzamin teoretyczny – obejmuje podstawowe zagadnienia z historii literatury polskiej i światowej, historii sztuki i teatru.

Lista lektur:

 1. Historia. Encyklopedia szkolna, praca zbiorowa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1993
 2. Z. Raszewski, Krótka historia teatru polskiego, PIW, Warszawa 1990
 3. Encyklopedia kultury polskiej. Teatr. Widowisko, Instytut Kultury Polskiej, pod red. M. Fik, Warszawa 2000
 4. Historia teatru, pod red. J.R. Browna, Świat Książki, Warszawa 1999
 5. A. Nicoll, Dzieje dramatu, PIW, Warszawa 1978
 6. Słownik wiedzy o teatrze, (praca zbiorowa, pod redakcją m in. D. Kosińskiego), Bielsko-Biała 2005.
 7. D. Kosiński, Słownik teatru, Kraków 2006.

Co trzeba przygotować na egzamin praktyczny?

 • min. 2 fragmenty prozy klasycznej
 • min. 2 fragmenty prozy współczesnej
 • min. 2 wiersze klasyczne
 • min. 2 wiersze współczesne
 • 1 monolog klasyczny wierszem
 • 1 polska scena klasyczna wierszem
 • 1 scena klasyczna polska lub obca wierszem lub prozą
 • 1 scena współczesna
 • 2 piosenki aktorskie

Komisja wybiera z powyższego repertuaru pozycje do prezentacji na egzaminie.

Gdzie odbywa się egzamin?

Na małej scenie jednego z warszawskich teatrów lub w siedzibie ZASP. Część teoretyczna w siedzibie ZASP.

Jak podejmowana jest decyzja o zdaniu egzaminu przez danego kandydata?

Członkowie komisji głosują, decydują zwykłą większością głosów.

Czy można się odwołać od negatywnej decyzji komisji egzaminacyjnej?

Decyzja o wyniku egzaminu jest ostateczna i nie można się od niej odwoływać. WYJĄTEK stanowi nie zdanie etapu 3 – części teoretycznej, gdzie kandydat może przystąpić do egzaminu poprawkowego.

Co otrzymuje kandydat po pozytywnym zdaniu egzaminu?

Pisemne potwierdzenie zdania egzaminu eksternistycznego oraz prawo do wykonywania zawodu aktora.

Co trzeba zrobić aby podejść do egzaminu?

Uzupełnić podanie: https://www.zasp.pl/lib/filemanager/source/Pdf/PODANIE_dla_aktorow_dramatu2017.pdf

m.in. o takie elementy jak: rekomendacje, życiorys artystyczny, rolę do recenzji (etap 1) oraz załączniki: notarialny odpis świadectwa maturalnego, 2 zdjęcia, dowód opłaty egzaminacyjnej, lista z repertuarem + partnerami do scen (etap 2),

Niebawem znajdziecie na naszym blogu wywiady z aktorami, którzy zdawali ten egzamin. Będziecie mogli zatem dowiedzieć się więcej o egzaminie od strony praktycznej. Jeśli nie chcecie przegapić tego artykułu zapraszamy do zapisania się do NEWSLETTERA, po prawej stronie.

 

źródło: https://www.zasp.pl/lib/filemanager/source/Sekcje/sekcja_teatrow_dramatycznych/Regulamin%20egzaminu%20Eksternistycznego%20dla%20Aktora%20Dramatu.pdf